Podpora památkové péče čeká na novou vládní koncepci

regiony

Vzhledem k tomu, že Koncepce památkové péče v České republice 2023–2028+ není stále dopracována a s jejím projednáním se počítá nejdříve v druhé polovině roku 2023, prodloužila Rada kraje platnost dosavadní krajské koncepce podpory památkové péče. Ta pokračuje beze změn.

Podpora památkové péče čeká na novou vládní koncepci
Hrad Rychmburk
27. ledna 2023 - 11:30

V roce 2022 bylo poskytnuto 106 dotací na obnovu kulturních památek v celkové výši 19,1 milionů korun a 37 dotací na obnovu objektů památkového charakteru v celkové výši 1,39 milionu korun.

Kromě dotací žadatelům se ale Pardubický kraj spolu se svými příspěvkovými organizacemi stará o mnoho památek ve svém vlastnictví. „V minulém roce jsme prováděli obnovy například na Dělostřelecké tvrzi Bouda, na Zámku Pardubice nebo na hradu Rychmburk. Ošetřena byl i fasáda historického Domu U Jonáše na pardubickém Pernštýnském náměstí. Největší akcí byla samozřejmě rekonstrukce národní kulturní památky Winternitzovy automatické mlýny, kde nejstarší budova bude sídlem Gočárovy galerie,“ říká náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Všude, kde je to možné, využívá Pardubický kraj evropské zdroje spolufinancování. Tak je to u rozjetých i připravovaných projektů. „Po mlýnech se jedná především o dva projekty na Zámku Pardubice – společenský sál a návštěvnické centrum a projekt Poznáváme pohraniční opevnění na dělostřelecké tvrzi Bouda. Celkem s mlýny to jsou projekty v hodnotě přes 750 milionů korun,“ vypočítává Línek.

Další významné památky
Pardubický kraj v loňském roce poskytl významnou pomoc při obnově památek dalších vlastníků.  Byla to například národní kulturní památka Larischova vila, která od kraje získala navíc pět milionů korun nad rámec deklarace s městem a Ministerstvem kultury. Městečko Trnávka obdrželo dotaci 800 tisíc na statické zajištění zříceniny hradu Cimburk, Duchovní správa poutního kostela v Králíkách 400 tisíc na obnovu národní kulturní památky Klášter servitů s chrámem Nanebevzetí P. Marie a Vysoké Mýto 400 tisíc korun na opravu Pražské brány.

Odborná a poradenská pomoc
Významnou odbornou pomoc poskytují pracovníci oddělení kultury a památkové péče vlastníkům dalších významných kulturních památek při přípravě a realizaci evropských projektů, jako například obnovu Zříceniny hradu Kunětická hora, Zámku ve Slatiňanech, Kostela sv. Jakuba v Poličce, Pietního území Zámeček v Pardubičkách, Zámku v Litomyšli, nebo Hřebčína v Kladrubech nad Labem.

Pozitivní příklady památkové péče na území kraje
Pardubický kraj vyhlašuje každoročně ve spolupráci se Svazem historických sídel Čech, Moravy a Slezska Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón na území kraje. Za rok 2021 tuto cenu obdrželo město Letohrad, které za to získalo od kraje odměnu 100 tisíc korun.Další odměny poskytuje kraj i nálezcům náhodných archeologických nálezů. Na konci roku 2020 byla poskytnuta odměna ve výši 179 tisíc korun nálezci 60 zlatých dukátů, a v roce 2021 dvě odměny ve výši 34 tisíc korun nálezci depotu téměř 2 000 stříbrných mincí z katastru obce Rzy. Dále nálezce depotu 78 ks stříbrných Pražských grošů z katastru Lázně Bohdaneč získal nálezné 3 tisíce a dar 22 tisíc korun. V roce 2022 byl odměněn nálezce pravěké kamenné teslice z České Rybné částkou 600 korun a nálezce 189 stříbrných mincí z Bělečka odměnou 6,2 tisíce a současně darem ve výši téměř 60 tisíc korun.

Pardubickénovinky.cz informovala PhDr. Zuzana Nováková, tisková mluvčí Pardubického kraje.

(jv,pardubickenovinky.cz,foto:kú,t.kubelka)


Anketa

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano 50%
transparent.gif transparent.gif
Ne 25%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 25%
transparent.gif transparent.gif