Svátek má: Norbert

Regiony

Velikost textu:

Zastupitelé Otrokovic schválili zřízení nového Fondu

Zastupitelé Otrokovic schválili zřízení nového Fondu

Zrušení jednoho peněžního fondu ve prospěch zřízení druhého byl jedním z projednávaných bodů na posledním zasedání Zastupitelstva města Otrokovice konaného ve středu 18.září.

Ilustrační foto
23. září 2019 - 07:30

Zastupitelé zrušili nevyužívaný Fond rozvoje bydlení a zřídili Fond rozvoje a obnovy města. Fond rozvoje bydlení byl zřízen v roce 2004 jako účelový peněžní fond pro poskytování úvěrů obyvatelům našeho města. Půjčky z tohoto fondu byly v posledních třech letech využívání pouze minimálně, a proto členové otrokovického zastupitelstva schválili zrušení fondu. Nevyužité finanční prostředky ve výši více než 5 milionů korun tak poslouží jako počáteční vklad do nově zřízeného Fondu rozvoje a obnovy města. Tento fond bude průběžně doplňován splátkami od občanů, kteří plní své závazky vůči městu ze svých smluv o poskytnutí úvěru. Dalším příjmem do fondu bude výnos z rozpočtu města ve výši poloviny výnosu daně z nemovitostí v příslušném roce. Tento výnos odpovídá zvýšenému příjmu daně z nemovitostí, který zastupitelé schválili úpravou koeficientu daně z nemovitostí na svém červnovém zasedání.

„Finanční prostředky budou využívány na havarijní i plánované opravy stávajícího majetku města, jako jsou komunikace, infrastruktura, budovy, hřiště, sportoviště, dále na  investice do nemovitého majetku, jako například příprava pozemků pro individuální výstavbu nebo novou výstavbu městských objektů“, popsala praktické využití Fondu rozvoje a obnovy města starostka Hana Večerková.


Výhodou nově zřízeného fondu je, že akce financované z tohoto fondu nemusí být realizovány v jednom roce.


„Pokud budeme chtít například připravit pozemky k individuální výstavbě, můžeme pozemky v jednom roce nakoupit, zasíťovat a až v následujícím roce prodat občanům,“ vysvětlila starostka. Vzhledem k tomu, že fond bude mít samostatný bankovní účet, bude možné podrobně sledovat všechny pohyby na účtu. „Účet můžeme použít také k překlenování nesouladů ve financování akcí mezi jednotlivými rozpočtovými roky bez využívání úvěrů,“ dodala závěrem starostka.

Pro Zlinskenovinky.cz Romana Stehlíková, tisková mluvčí města Otrokovice

(lh,zlinskenovinky.cz,foto web města Otrokovice)