Svátek má: Tadeáš

Regiony

Velikost textu:

Speciální škola pro žáky s poruchami zraku má nejmodernější třídy

Speciální škola pro žáky s poruchami zraku má nejmodernější třídy

Své Centrum interaktivní výuky otevřela také speciální škola pro žáky s poruchami zraku.

Slavnostní otevření
27. září 2020 - 12:30

Již sedmá škola na území hlavního města Prahy může nabídnout svým žákům ty nejmodernější třídy budovaného konceptu Center interaktivní výuky. Jedná se o specifickou třídu z prvních pětadvaceti moderních multimediálních tříd, které již byly dokončeny. Je umístěna v Základní škole pro žáky s poruchami zraku.

Třída přináší inovativní koncept, vhodný právě pro výuku žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Slavnostní otevření se uskutečnilo ve středu 23. září od 10:00 hodin za přítomnosti předsedy Hospodářské komory hl. m. Prahy Romana Pommera a ředitelky školy pro zrakově postižené Martiny Malotové. Centra vznikají v rámci projektu iKAP Praha, což je společný projekt Hospodářské komory hl. m. Prahy a hlavního města Prahy.

„Děkuji realizátorům projektu iKAP – hlavnímu městu Praze a Hospodářské komoře Prahy - za to, že jsme se mohli stát první speciální školou v metropoli, která bude disponovat učebnou tohoto typu. Pro děti že speciálních škol jsou moderní technologie výborným prostředkem ke vzdělávání,“ uvedla ředitelka školy Martina Malotová.

Záměrem této aktivity je do praxe pražského školství přinést ty nejmodernější technologie. Postupně je budováno 48 moderně vybavených učeben, které jsou umisťovány na jedenácti středních školách, dvou speciálních školách a dvou školách uměleckých. Pedagogičtí pracovníci zapojených škol získají navíc také potřebné kompetence a naučí se techniku využívat ve své běžné pedagogické praxi. Žáci také díky tomuto projektu značně posunou kvalitu své profesní přípravy a naučí se pracovat se špičkovými technologiemi.

V neposlední řadě pak jednotlivé školy otevřou své brány pedagogům dalších středních a základních škol a v tematicky zaměřených setkáních budou kolegům poskytovat další možnosti seznámit se s potenciálem jednotlivých přístrojů a zařízení a rozhodnout se, zda mohou také svou výuku obohatit využitím moderních technologií.Poslední vývoj spojený s pandemií koronaviru podle vedoucích projektu více než kdy dříve ukázal na potřebu větší měrou zařadit do školní praxe vhodné technické vybavení, které kromě jiného dokáže propojit učitele a žáky na dálku. Mimo jiné právě i pro takovou situaci nabízí moderně vybavená centra to nejlepší řešení.

Do jara příštího roku je plánováno postupné předání všech tříd do užívání škol a jejich žáků. Na většině dalších míst byly již práce započaty.

Prazskenovinky.cz informoval Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:mhmp)