Jiří Valenta: Renesance zatuchlého feudalismu, tentokráte z Plzně

KOMENTÁŘ

Při návštěvě zdravotnického zařízení, konkrétně polikliniky v Plzni na Doubravce, nedaleko jejího vchodu, čeká zájemce o lékařskou péči zajímavé uvítání

6. dubna 2022 - 10:40
Od minulého měsíce se zde nově tyčí kýčovitá, pískovcová socha mocnáře, posledního rakousko uherského císaře, Karla I. Co k tomu vlastně dodat? Konstatování, že se areál s budovou polikliniky nachází v majetkovém portfoliu společnosti Privamed, a že vlastník si může na svém pozemku nechat postavit sochu prakticky jakoukoliv a kohokoliv. Toto konstatování lze doplnit, že celý objekt byl zbudován pro občany za socialismu zhruba před padesáti léty a možná také tím, že spoluvlastníkem Privamedu je dlouholetý protagonista ODS, první hejtman Plzeňského kraje a poradce expremiéra Nečase Petr Zimmermann. Tím ovšem výčet faktických a nezpochybnitelných dat končí a dále, při pohybu ve směru teoretických úvah, proč sem tuto sochu společnost umístila, v tom nenacházíme významnějšího smyslu a racionality, spíše jen registrujeme neumělý pokus o prapodivnou veřejnou provokaci.Sílící trend glorifikace feudalismu a jeho titulárních představitelů je skutečně již v ČR za morální hranou a jestli kdokoliv dnes například odsuzuje konflikt a oběti na Ukrajině, stejně tak musí zavrhnout i válku první světovou s mnohamilióny mrtvých, kterou příbuzensky i pracovně blízcí, zde vysochaného Karla, nesporně rozpoutali čistě ve svém parciálním zájmu. On ale i běžný život v jejich tehdejší monarchii byl nesnesitelný, a to nejen pro obyčejného člověka, též v širším pojetím i pro celé národy, násilím stmelené, udržované v nesourodém celku silou a diktátem. Karel, ani jeho manželka Zitta, která na něj měla významný vliv, realitu doby ze svých honosných paláců prostě nechápali. Excísařovna dokonce ještě před svojí smrtí, na konci osmdesátých let, v nedávno odvysílaném dokumentu, v reakci na obsah některých francouzských knih, označující monarchii za “žalář národů”, prohlásila: “Nevěřím tomu, to by musel být příliš velký žalář národů, všem se vedlo velice dobře. Všichni měli všechno, co přináleželo jejich státu. Vidím několik velkých štváčů, Beneše a Masaryka, kteří odsud odešli do ciziny a odtud vedli štvanici”.Ptejme se v této souvislosti, proč tedy adorovat Karla na veřejných piedestalech, když nejen od protagonistů ODS, stále slýcháváme, že naše demokratická země je zbudovaná především na “masarykovských” tradicích a hodnotách, spočívajících  v budování a emancipaci moderního státu? Je sice hezké, když z úst představitelů společnosti Privamed, která zjevně disponuje nadbytkem financí od zdravotních pojišťoven, vyslechneme informaci, že za panování Karla vzniklo například první ministerstvo národního zdraví, ale k tomu je nutno dodat, že se opěvovaný panovník dlouhodobě nacházel a spolupracoval s celou suitou lidí, kteří měli přímý podíl viny na tom, aby byla tato nová zdravotní instituce velice dobře zásobená válečnými mrzáky a dalšími obětmi světového konfliktu.

Ve své korunovační přísaze se ostatně i samotný Karel přímo zavázal, že bude hájit integritu a nedotknutelnost svatoštěpánské koruny. Někdy zmiňovaný argument, že se snažil dopady války na civilní obyvatelstvo mírnit, působí z historického hlediska až irelevantně. A co na sochu říká představitel dotčeného plzeňského obvodu Tomáš Soukup z hnutí ANO? Tak to je šalamoun! “Dílo možná vzbudí kontroverze, Karel I., jako císařpán může být vnímán negativně, ale je to dávná historie”, a on s tím prý problém nemá. A tak tedy můžeme být dnes rádi, že můžeme všichni společně “slavit” další úspěch v novodobém přepisu historie, tentokráte spojeném s renesancí zásluh šlechty a jejího feudálního pohledu na svět. Děkujeme!

Jiří Valenta


Anketa

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano 11%
transparent.gif transparent.gif
Ne 34%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 55%
transparent.gif transparent.gif